Info jeugdigen

Gezinshuis WindMee

De kracht van professioneel opvoeden

in een gewone gezinssituatie


Voor wie is een gezinshuis?

Als je niet thuis kunt wonen, wordt er eerst naar een pleeggezin gezocht. Maar soms worden er geen pleegouders gevonden die bij je passen, of lukt het niet (meer) in een pleeggezin. Dan kan een gezinshuis een goed alternatief zijn.


Wat doet gezinshuis WindMee?

In ons gezinshuis woon je in een gewoon huis met een grote tuin in het buitengebied van Etten-Leur. Je wordt als gezinslid opgenomen naast 7 andere kinderen. Een gezellig boeltje. Anders dan pleegouders zijn de gezinshuisouders professionele opvoeders. In gezinshuis WindMee zijn beide gezinshuisouders fulltime beschikbaar voor de kinderen. De bedoeling is dat je bij ons blijft, totdat je op jezelf gaat wonen. Samenwerken met je ouder(s) vinden wij heel erg belangrijk.


Waarom?

Ons doel is dat jij eindelijk weer eens wind mee krijgt. Dus dat er rust komt in jouw leven, zodat je zo normaal mogelijk kunt opgroeien.  Als jij rust ervaart, komt   er namelijk weer ruimte om je te richten op je school, vrienden en hobby's. Je voelt je langzaam steeds beter. Dit is fijn voor jou. En ook voor de mensen in je omgeving. We streven er daarbij ook naar, dat het contact met je ouders zo is als jij en jouw ouders het prettig vinden.


Wie zijn de gezinshuisouders?

Daphne is moeder en gezinshuisouder. Ze is ook psycholoog en begrijpt daardoor veel van wat er kan gebeuren in het leven van een kind en zijn ouder(s). Ze houdt van dansen, knutselen, kletsen met een kopje thee of tijdens een autoritje en wandelen in de natuur. En ook van ondeugende grapjes. Heb je moeite met school, dan kun je bij haar terecht.


Marcel is vader en gezinshuisouder. Hij is ook kunstenaar en dus een heel erg handige knutselaar. Om gezellig mee te knutselen. Of als er iets kapot is, aan je fiets ofzo. Hij is rustig en consequent: je weet bij hem waar je aan toe bent. Hij kookt heerlijk, houdt van spelletjes doen en grapjes maken. 


Hoe?

Na alles wat jij hebt meegemaakt, is het waarschijnlijk niet altijd gemakkelijk om je rustig te voelen. We stemmen daarom onze aanpak af op wat jij nodig hebt.

Naast veiligheid, een schoon huis en het ritme van alledag, staat bij ons voorop dat we graag een band met je willen aangaan. Het kan zijn, dat dat voor jou door alles wat je hebt meegemaakt, juist moeilijk is.  Wij weten dat het daarom extra belangrijk is dat je van ons op aan kunt.  Misschien ga je in therapie. En als dat nodig is, kunnen wij zelfs samen met jou in therapie gaan. We zullen je steunen en stimuleren, zodat je straks een goede toekomst hebt.


Regels?

Klik hier voor onze huisregels.

mei 2018

Vragenlijst Pedagogisch Leefklimaat

Afgenomen bij 5 kinderen


Open leefklimaat 4,5 - dit is boven het gemiddelde


Gesloten leefklimaat 2,3 - dit is beneden het gemiddeld


Ondersteuning 9,2

Wat je hier leert 8,4

Sfeer 9,1

Hoe het huis eruit ziet 9,8

Regels 6,8

Veiligheid 8,8


Opvallendheden en verbeterpunten

Naar voren komt dat de regels als duidelijk worden ervaren, maar dat sommige regels stom zijn. Een voorbeeld dat genoemd wordt is dat er doordeweeks geen suiker gegeten wordt in het gezinshuis. Met betrekking tot de veiligheid gaf een jeugdige een zeer lage score, omdat de gezinshuisouders destijds nog een BHV cursus moeten volgen. Inmiddels is er een BHV'er in het gezinshuis.

De score op gesloten leefklimaat kan omlaag door te werken aan het gevoel van drukte in het gezinshuis. Ook geeft een van de jeugdigen aan het moeilijk te vinden om de andere jeugdigen in het gezinshuis te vertrouwen.


Vragenlijst Onderlinge Omgang

Afgenomen bij 5 kinderen

Omdat een van de jeugdigen aangaf het moeilijk te vinden de andere jeugdigen te vertrouwen, is een vragenlijst over de onderlinge omgang afgenomen. Hieruit blijkt het volgende:


Negatieve omgang: 2,1 - dit is beneden het gemiddelde


Positieve omgang: 3,9 - dit is boven het gemiddelde


Opvallendheden en verbeterpunten

Eventuele verbeterpunten die naar voren komen, zijn dat er verhoogd gescoord wordt op 'andere jongeren hebben vaak een slecht humeur' en 'jongeren zijn hier jaloers'.


Het zit dus wel goed met het leefklimaat en de onderlinge omgang in ons gezinshuis.

De verbeterpunten die uit de vragenlijsten naar voren komen, zullen onderwerp van gesprek worden in het gezinshuis.

Copyright © All Rights Reserved