Clienttevredenheid

Clienttevredenheid

Gezinshuis WindMee wil de tevredenheid van de jeugdigen graag meten tijdens het wonen in het gezinshuis. Zo kunnen we hier direct verbeterpunten uit halen, waardoor de jeugdigen zelf hier nog tijdens hun verblijf bij ons van kunnen profiteren.

Hiervoor gebruiken we de Vragenlijst Pedagogisch Klimaat voor kinderen.

Een open klimaat kenmerkt zich door groei, structuur, veiligheid, vertrouwen, onderling respect, warmte en responsiviteit en is gerelateerd aan een positieve ontwikkeling. De vragen gaan over vertrouwen, eerlijkheid en hulp van de gezinshuisouders en kunnen gescoord worden op een schaal van 1 t/m 5.

Een gesloten klimaat kenmerkt zich door gebrek aan structuur, verveling, onderlinge vijandigheid, repressie, pedagogische verwaarlozing of beheersmatig werken en is gerelateerd aan een negatieve ontwikkeling. De vragen gaan over drukte, chaos en wantrouwen en kunnen gescoord worden op en schaal van 1 t/m 5.

Daarnaast kan er van 0 t/m 10 gescoord worden op ondersteuning, wat je hier leert, sfeer, hoe het huis eruit ziet, regels en veiligheid. Er wordt gevraagd naar een onderbouwing van de score.

 

De uitslagen van het onderzoek naar het leefklimaat kun je hieronder vinden.

 

mei 2018

Vragenlijst Pedagogisch Leefklimaat

Afgenomen bij 5 kinderen

 

Open leefklimaat 4,5 - dit is boven het gemiddelde

 

Gesloten leefklimaat 2,3 - dit is beneden het gemiddeld

 

Ondersteuning 9,2

Wat je hier leert 8,4

Sfeer 9,1

Hoe het huis eruit ziet 9,8

Regels 6,8

Veiligheid 8,8

 

Opvallendheden en verbeterpunten

Naar voren komt dat de regels als duidelijk worden ervaren, maar dat sommige regels stom zijn. Een voorbeeld dat genoemd wordt is dat er doordeweeks geen suiker gegeten wordt in het gezinshuis. Met betrekking tot de veiligheid gaf een jeugdige een zeer lage score, omdat de gezinshuisouders destijds nog een BHV cursus moeten volgen. Inmiddels is er een BHV'er in het gezinshuis.

De score op gesloten leefklimaat kan omlaag door te werken aan het gevoel van drukte in het gezinshuis. Ook geeft een van de jeugdigen aan het moeilijk te vinden om de andere jeugdigen in het gezinshuis te vertrouwen.

 

Vragenlijst Onderlinge Omgang

Afgenomen bij 5 kinderen

Omdat een van de jeugdigen aangaf het moeilijk te vinden de andere jeugdigen te vertrouwen, is een vragenlijst over de onderlinge omgang afgenomen. Hieruit blijkt het volgende:

 

Negatieve omgang: 2,1 - dit is beneden het gemiddelde

 

Positieve omgang: 3,9 - dit is boven het gemiddelde

 

Opvallendheden en verbeterpunten

Eventuele verbeterpunten die naar voren komen, zijn dat er verhoogd gescoord wordt op 'andere jongeren hebben vaak een slecht humeur' en 'jongeren zijn hier jaloers'.

 

Het zit dus wel goed met het leefklimaat en de onderlinge omgang in ons gezinshuis.

De verbeterpunten die uit de vragenlijsten naar voren komen, zullen onderwerp van gesprek worden in het gezinshuis.

Copyright © All Rights Reserved