Info volwassenen

Gezinshuis WindMee

De kracht van professioneel opvoeden

in een gewone gezinssituatie


Voor wie is een gezinshuis?

De overheid wil dat kinderen zoveel mogelijk opgroeien in een normale gezinssituatie. Als dat niet thuis kan, is dit vaak in een pleeggezin. Maar soms zijn de problemen van kinderen te zwaar voor gewone pleegouders. Zolang de veiligheid van het kind zelf of anderen hierdoor niet in het geding is, kan een gezinshuis een goed alternatief zijn. Klik hier voor een uitgebreidere doelgroepbeschrijving.


Wat doet gezinshuis WindMee?

In gezinshuis WindMee wordt perspectief biedende opvang geboden in een gezin. In een gewoon huis met een grote tuin in het buitengebied van Etten-Leur. De gezinshuisouders nemen het kind op als gezinslid. Anders dan pleegouders zijn de gezinshuisouders professionele opvoeders. In gezinshuis WindMee zijn beide gezinshuisouders fulltime beschikbaar voor de kinderen.

Klik hier voor de algemene voorwaarden. 


Resultaat

Het kind wordt opgevoed in een veilige en stabiele gezinssituatie. Daardoor kan hij zich ontwikkelen. De (gedrags-)problemen worden hanteerbaar, voor het kind zelf en voor de mensen om hem heen. Het contact tussen het kind en zijn ouders is zo optimaal mogelijk. Het kind krijgt als het ware eindelijk weer eens wind mee.


Regels van het gezinshuis

Klik hier voor de huisregels.

Werkwijze

Uitgaande van wat werkt in de hulpverlening, staat bij Gezinshuis WindMee naast veiligheid, structuur en reinheid de relatie met de jeugdigen op de voorgrond. Wij bieden hulp en steun, stimulans, betrouwbaarheid, respect en consistentie, gebaseerd op de inzichten in orthopedagogisch klimaat van Peer van der Helm. In de opvoeding en begeleiding maken wij daarnaast gebruik van aspecten vanuit verscheidene methodieken, zoals de stabilisatiemethode (Arianne Struik), oplossingsgerichte bejegening, nieuwe autoriteit/geweldloos verzet (Haim Omer), cognitieve gedragstherapie, en het vlaggensysteem voor de seksuele ontwikkeling. In het werken met de belangrijke volwassenen rondom de jeugdigen maken we gebruik van aspecten van systeemtherapie.


Wie zijn gezinshuisouders?

De gezinshuismoeder is psycholoog en werkt sinds haar afstuderen in de jeugdhulpverlening. Daar heeft ze veel ervaring heeft opgedaan met het begeleiden van zowel kinderen als de belangrijke volwassenen om het kind heen (ouders, pleegouders, professionele opvoeders). Dat komt haar nu ten goede als gezinshuisouder, zowel in het contact met de kinderen als met hun ouders.


De gezinshuisvader heeft audiovisuele vormgeving aan de kunstacademie gestudeerd en daarna als grafisch vormgever gewerkt. Sinds 2014 is hij fulltime gezinshuisouder en volgt hij hiervoor meerdere vakinhoudelijke cursussen. Hij is met zijn kalme en consequente houding voor het opvoeden in de wieg gelegd. Vandaar dat hij zijn HBO bachelor heeft verkregen via een EVC-traject.


Copyright © All Rights Reserved