Vergoeding

Vergoeding

Voor wonen in ons gezinshuis is een beschikking nodig.

Voor West-Brabant-Oost is dit product “Gezinshuis zwaar”.

Voor West-Brabant-west is dit arrangement “Woonzorg zwaar”.


Wanneer er intensieve aanvullende jeugdhulp nodig is of intensieve ouderbegeleiding, dan is hiervoor een aparte beschikking noodzakelijk.


Wanneer een kind niet in staat is om naar school te gaan of te werken, dan is er een aparte beschikking nodig voor dagbesteding.


Voor een beschikking kunt je je wenden tot de plaatselijke toegang, zoals CJG of Wijkteam.


Copyright © All Rights Reserved