Aanmelding

Aanmelden

Gezinshuis WindMee heeft ruimte voor 5 kinderen. Wanneer er een plek vrij is of binnenkort vrijkomt, staat het gezinshuis open voor het aanmelden van een nieuw gezinshuiskind. Denk je aan wonen in ons gezinshuis, dan kun je bellen of mailen met de vraag of er een plek vrij is. Er wordt er op basis van de dan bekende informatie ingeschat of het gezinshuis kan bieden wat het kind nodig heeft.


Kennismaking

Op basis van de eerste inschatting wordt er een kennismakingsgesprek ingepland met de jeugdige en diens ouder(s)/voogd. Is er een eerste klik, dan wordt er verder gekeken of er sprake is van een goede match. De kennismaking beperkt zich niet tot een gesprek met ouder(s) en kind, maar kan inhouden dat de jeugdige meerdere malen op bezoek komt in het gezinshuis.


Matching

Een goede match is voor het goed verlopen van de plaatsing heel belangrijk. Er wordt daarom zorgvuldig gekeken of het gezinshuis een goede match is voor de jeugdige. Gezinshuis WindMee vraagt advies over de match tussen de jeugdige en de gezinsleden van het gezinshuis aan een extern bureau YKO. Het gezinshuis kan informatie opvragen over de jeugdige ten behoeve van een zorgvuldige matching. Wanneer zowel de jeugdige als het gezinshuis denken dat er sprake is van een goede match, kan het de jeugdige worden aangemeld.


Aanmelden

Voor het wonen in een gezinshuis is een beschikking nodig. Ouders kunnen hiervoor terecht bij het plaatselijke CJG of Wijkteam. Vervolgens kunnen ouders dan aanmelden bij het gezinshuis. Aanmelding kan ook gedaan worden door de CJG'er/Wijkteam of (gezins-)voogd. Na aanmelding wordt een plaatsingsgesprek ingepland. Ouder(s) en kind krijgen een map toegestuurd met daarin een folder 'privacy, vertrouwenspersoon en klachten'.


Start hulp

Naar aanleiding van het plaatsingsgesprek wordt een zorgplan opgesteld. Samen met de cliënt en diens betrokkenen, zoals ouder(s), (gezins-)voogd, hulpverleners etc., worden de doelen geformuleerd en wordt beschreven op welke manier we hieraan zullen werken, evenals welke afspraken we hierover maken (wie doet wat?). Ook worden de krachten van de cliënt beschreven, en de afspraken over contacten met overige hulp- en zorgverlening.

Copyright © All Rights Reserved