Clienttevredenheid

Clienttevredenheid


Op de exitvragenlijst scoort WindMee gemiddeld een 8,5


Gezinshuis WindMee wil de tevredenheid van de jeugdigen graag ook meten tijdens het wonen in het gezinshuis. Zo kunnen we hier direct verbeterpunten uit halen, waardoor de jeugdigen zelf hier nog tijdens hun verblijf bij ons van kunnen profiteren.

Hiervoor gebruiken we de Vragenlijst Pedagogisch Klimaat voor kinderen

Een open klimaat kenmerkt zich door groei, structuur, veiligheid, vertrouwen, onderling respect, warmte en responsiviteit en is gerelateerd aan een positieve ontwikkeling. De vragen gaan over vertrouwen, eerlijkheid en hulp van de gezinshuisouders en kunnen gescoord worden op een schaal van 1 t/m 5.

Een gesloten klimaat kenmerkt zich door gebrek aan structuur, verveling, onderlinge vijandigheid, repressie, pedagogische verwaarlozing of beheersmatig werken en is gerelateerd aan een negatieve ontwikkeling. De vragen gaan over drukte, chaos en wantrouwen en kunnen gescoord worden op en schaal van 1 t/m 5.

Daarnaast kan er van 0 t/m 10 gescoord worden op ondersteuning, wat je hier leert, sfeer, hoe het huis eruit ziet, regels en veiligheid. Er wordt gevraagd naar een onderbouwing van de score.


De uitslagen van het onderzoek naar het leefklimaat kun je hieronder vinden.


juni 2019

Vragenlijst Pedagogisch Leefklimaat

Afgenomen bij 5 kinderen


Totaal leefklimaat ligt boven het gemiddelde - score 4,11


Open leefklimaat ligt boven het gemiddelde

Gesloten leefklimaat ligt beneden het gemiddeld


Ondersteuning ligt boven het gemiddelde

Groei ligt boven het gemiddelde

Repressie ligt beneden het gemiddelde

Sfeer ligt boven het gemiddelde


Totaalcijfer 8,17

Ondersteuning 8,4

Wat je hier leert 8,1

Sfeer 7,7

Eerlijkheid 7

Hoe het huis eruit ziet 9,7

Regels 7,4

Veiligheid 8,8Het zit dus wel goed met het leefklimaat in ons gezinshuis.

De verbeterpunten die uit de vragenlijsten naar voren komen, zullen onderwerp van gesprek worden in het gezinshuis.

mei 2018

Vragenlijst Pedagogisch Leefklimaat

Afgenomen bij 5 kinderen


Open leefklimaat 4,5 - dit is boven het gemiddelde


Gesloten leefklimaat 2,3 - dit is beneden het gemiddeld


Ondersteuning 9,2

Wat je hier leert 8,4

Sfeer 9,1

Hoe het huis eruit ziet 9,8

Regels 6,8

Veiligheid 8,8


Opvallendheden en verbeterpunten

Naar voren komt dat de regels als duidelijk worden ervaren, maar dat sommige regels stom zijn. Een voorbeeld dat genoemd wordt is dat er doordeweeks geen suiker gegeten wordt in het gezinshuis. Met betrekking tot de veiligheid gaf een jeugdige een zeer lage score, omdat de gezinshuisouders destijds nog een BHV cursus moeten volgen. Inmiddels is er een BHV'er in het gezinshuis.

De score op gesloten leefklimaat kan omlaag door te werken aan het gevoel van drukte in het gezinshuis. Ook geeft een van de jeugdigen aan het moeilijk te vinden om de andere jeugdigen in het gezinshuis te vertrouwen.


Vragenlijst Onderlinge Omgang

Afgenomen bij 5 kinderen

Omdat een van de jeugdigen aangaf het moeilijk te vinden de andere jeugdigen te vertrouwen, is een vragenlijst over de onderlinge omgang afgenomen. Hieruit blijkt het volgende:


Negatieve omgang: 2,1 - dit is beneden het gemiddelde


Positieve omgang: 3,9 - dit is boven het gemiddelde


Opvallendheden en verbeterpunten

Eventuele verbeterpunten die naar voren komen, zijn dat er verhoogd gescoord wordt op 'andere jongeren hebben vaak een slecht humeur' en 'jongeren zijn hier jaloers'.


Het zit dus wel goed met het leefklimaat en de onderlinge omgang in ons gezinshuis.

De verbeterpunten die uit de vragenlijsten naar voren komen, zullen onderwerp van gesprek worden in het gezinshuis.

Copyright © All Rights Reserved