Clienttevredenheid

Clienttevredenheid


2020 Op de exitvragenlijst scoort WindMee gemiddeld een 9

2019 Op de exitvragenlijst scoort WindMee gemiddeld een 8,5


Gezinshuis WindMee wil de tevredenheid van de jeugdigen graag ook meten tijdens het wonen in het gezinshuis. Zo kunnen we hier direct verbeterpunten uit halen, waardoor de jeugdigen zelf hier nog tijdens hun verblijf bij ons van kunnen profiteren.

Hiervoor gebruiken we de Vragenlijst Pedagogisch Klimaat voor kinderen

Een open klimaat kenmerkt zich door groei, structuur, veiligheid, vertrouwen, onderling respect, warmte en responsiviteit en is gerelateerd aan een positieve ontwikkeling. De vragen gaan over vertrouwen, eerlijkheid en hulp van de gezinshuisouders en kunnen gescoord worden op een schaal van 1 t/m 5.

Een gesloten klimaat kenmerkt zich door gebrek aan structuur, verveling, onderlinge vijandigheid, repressie, pedagogische verwaarlozing of beheersmatig werken en is gerelateerd aan een negatieve ontwikkeling. De vragen gaan over drukte, chaos en wantrouwen en kunnen gescoord worden op en schaal van 1 t/m 5.

Daarnaast kan er van 0 t/m 10 gescoord worden op ondersteuning, wat je hier leert, sfeer, hoe het huis eruit ziet, regels en veiligheid. Er wordt gevraagd naar een onderbouwing van de score.


De uitslagen van het onderzoek naar het leefklimaat kun je hieronder vinden.


juni 2020

Vragenlijst Pedagogisch Leefklimaat

Afgenomen bij 7 kinderen


Totaal leefklimaat ligt boven het gemiddelde - score 4,09


Ondersteuning ligt met 4,5 boven het gemiddelde

Groei ligt met 4,37 boven het gemiddelde

Repressie ligt met 2,42 beneden het gemiddelde

Sfeer ligt met 3,93 boven het gemiddelde


Totaalcijfer 7,8

Ondersteuning 8,7

Wat je hier leert 8

Sfeer 7,1

Eerlijkheid 6,6

Regels 6,6

Eigen veiligheid 8,4

Veiligheid anderen 9


Het zit dus wel goed met het leefklimaat in ons gezinshuis.

De verbeterpunten die uit de vragenlijsten naar voren komen, zullen onderwerp van gesprek worden in het gezinshuis.


Klik hier voor de scores van voorgaande jaren.

Copyright © All Rights Reserved