Klachten

Klachten

Ben je niet tevreden over de hulp, dan kun je contact op nemen met de vertrouwenspersoon van Zorgbelang.

Ouders kunnen contact opnemen met AKJ https://www.akj.nl/algemeen/over-het-akj/vertrouwenspersonen/

Of rechtstreeks een klacht indienen.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenpersoon is onafhankelijk van het gezinshuis. Met een klacht kun je terecht bij de vertrouwenspersoon. Die biedt ondersteuning door te luisteren, mee te denken of te helpen met het schrijven van een klachtenbrief. Kijk voor meer informatie op www.zorgbelang-brabant.nl.

Klachtenregeling

Je kunt rechtstreeks een klacht indienen bij Klachtenportaal ZORG.

Copyright © All Rights Reserved